logo

ХАКОВЕ

Какво означава хакове?

HACKS означава „Изневяра“ (Термин за игри).

Терминът HACKS често се използва в онлайн игрите като обвинение, че някой „измамява“. Обичайното внушение е, че обвиняемият играч е спечелил несправедливо предимство чрез манипулиране на кода на играта.

В този контекст HACKS обикновено се пише HAX и понякога се пише HACKZ.

HACKS също често се използва като съкращение на термина Life Hacks.

Резюме на ключови точки

„Изневяра“ е най-често срещаното определение за ХАКОВЕ в приложения за игри, като Discord, teamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за ХАКОВЕ :
ХАКОВЕ
определение:изневерява
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Повече ▼...

Примери за ХАКОВЕ в изреченията

Ето пример за HACKS, използвани в разговор:
  • Тим: Не можеше да се възстановиш толкова бързо!ХАКОВЕ!
  • Джейн: Но Тим, не ми ли вярваш, скъпа?

Пример за ХАКОВЕ, използвани в текст

ХАКОВЕ