logo

HACKZ

Какво означава HACKZ?

HACKZ означава „Изневяра“ (Термин за игри).

Терминът HACKZ се използва в онлайн игрите като обвинение, че играчът 'измамя'. HACKZ обикновено означава, че опонентът е спечелил несправедливо предимство чрез манипулиране на кода на играта.

В контекста на игрите HACKZ обикновено се пише HAX и понякога HACKS.

Резюме на ключови точки

„Изневяра“ е най-често срещаното определение за HACKZ в приложения за игри, като Discord, teamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за HACKZ :
HACKZ
определение:изневерява
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Повече ▼...

Примери за HACKZ в изреченията

Ето пример за използване на HACKZ в разговор:
  • Тери:HACKZ! Как така изведнъж имате два пъти повече депутат като мен?!
  • Джо: Спечелих ги. Честно!

Пример за HACKZ, използван в текст

HACKZ