logo

МАГЛА

Какво означава МАГЛА?

HAZE означава „Вид канабис“.

Резюме на ключови точки

„Тип канабис“ е най-често срещаното определение за МАГЛА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
МАГЛА
определение:Вид канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за HAZE

Когато пиша МАГЛА , имам предвид това:

значението на HAZE
Purple Haze е добре познат щам канабис.

Пример за HAZE, използван в текст

МАГЛА