logo

&СЪРЦА;

Какво означава ♥ Означава?

&СЪРЦА; означава „HTML код за сърце“.

Резюме на ключови точки

„HTML код за сърце“ е най-често срещаното определение за &СЪРЦА; в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
&СЪРЦА;
определение:HTML код за сърце
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за ♥ Използва се в текст

&СЪРЦА;