logo

ТЯ

Какво означава HON?

HON означава „Скъпа (виж също HUN)“.

Резюме на ключови точки

„Мед (виж също HUN)“ е най-често срещаното определение за ТЯ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ТЯ
определение:Скъпа (виж също HUN)
Тип:Дума и съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за HON, използван в текст

ТЯ