logo

HUFF

Какво означава HUFF?

HUFF означава „Канабис от нисък клас“.

Резюме на ключови точки

„Канабис от нисък клас“ е най-често срещаното определение за HUFF в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
HUFF
определение:Нискокачествен канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за HUFF

Когато пиша HUFF , имам предвид това:

значение на HUFF
Канабисът се описва като 'huff', когато е нискокачествен.

Пример за HUFF, използван в текст

HUFF