logo

IDFB

Какво означава IDFB?

IDFB означава „Островна мечта за битка“ или „dnalsI maerD roF elttaB“.

„Островна мечта за битка“ е третият сезон на обектното шоу BFDI („Битката за Острова на мечтите“). „dnalsI maerD roF elttaB“ е „Битката за остров на мечтите“, написана наобратно.

BFDI беше оригиналното име на обектното шоу BFB („Битка за битка за Dream Island“), което е четвъртият сезон от поредицата BFDI.

Резюме на ключови точки

„Островна мечта за битка“ или „dnalsI maerD roF elttaB“ е най-често срещаното определение за IDFB в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за IDFB .
IDFB
определение:Островна мечта за битка или 'dnalsI maerD roF elttaB
Тип:Съкращение (термин за игри)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за IDFB, използван в текст

IDFB