logo

IGS

Какво означава IGS?

IGS означава „Предполагам, че е така“.

Резюме на ключови точки

„Предполагам, че така“ е най-често срещаното определение за IGS в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
IGS
определение:Предполагам
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за IGS, използвани в текст

IGS