logo

INCEL

Какво означава INCEL?

INCEL означава „Неволен целибат“.

INCEL е свиване на думите „Неволно“ и „Целибат“. INCEL принадлежат към онлайн субкултура от мъже, които не могат да намерят романтичен или сексуален партньор. Дискусиите в онлайн форумите на INCEL обикновено се характеризират с мизантропия, мизогиния, самосъжаление, расизъм и идея за право на секс.

Резюме на ключови точки

„Неволен целибат“ е най-често срещаното определение за INCEL в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
INCEL
определение:Неволен целибат
Тип:Акроним
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за INCEL, използван в текст

INCEL