logo

ИНДИ

Какво означава ИНДИ?

INDIE означава „независим“.

Терминът INDIE се използва със значението „независим“ за обозначаване на филми, музика и видео игри, създадени без финансова подкрепа от големи компании.

INDIE се прилага за първи път към нишови музикални групи, работещи извън мейнстрийма. Вместо стил на музика, той се отнася до финансовите обстоятелства на разпространението му.

Резюме на ключови точки

„Независим“ е най-често срещаното определение за ИНДИ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ИНДИ
определение:Независим
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за INDIE в изреченията

Ето пример за използване на INDIE в разговор:
  • Тревър: Кое ти е любимоИНДИигра?
  • Джо: Обичам моя приятел Педро. Играли ли сте го?

Пример за INDIE, използван в текст

ИНДИ