logo

:J

Какво означава :J?

:J означава „Усмихване“.

Резюме на ключови точки

„Усмихване“ е най-често срещаното определение за :J в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
:J
определение:усмивка
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :J, използван в текст

:J