logo

JK

Какво означава JK?

Съкращението JK означава „Просто се шегувам“.

JK обикновено се използва в края на провокативно изявление, за да го направи невалидно (т.е. като се обяви, че току-що е казано на шега).

Ако някой използва JK върху вас, трябва да имате предвид следната стара поговорка: „Много верни думи се казват на шега.“ С други думи, предупреждението JK не гарантира автоматична прошка за говорещия. JK често означава „Това наистина мисля, но не искам да се карам за това“. Например:
  • Те наистина объркаха вашия спрей тен. Umpa lumpa doompadeedo.JK!
  • Не си поканен на партито утре, защото никой наистина не те харесва.JK!

Резюме на ключови точки

„Просто се шегувам“ е най-често срещаното определение за JK в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
JK
определение:Само се шегувам
Тип:Съкращение и акроним
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Изображение за JK

Когато пиша JK , имам предвид това:

значението на JK
Запомнете: „Много верни думи се казват на шега!“

Повече ▼...

Академичен поглед към JK

Терминът JK обикновено се използва като самостоятелно декларативно изречение, пълното значение на което е „само се шегувам“.

JK е едновременно съкращение от инициализъм, тъй като се произнася с отделните си букви (т.е. „Джей, Кей“), и акроним, тъй като се изговаря като дума (т.е. „Джейкей“).

Пример за JK, използван в текст

JK