logo

:ДА СЕ

Какво означава :K?

:K означава „Лъжец (език на змия)“.

Резюме на ключови точки

„Лъжец (език на змия)“ е най-често срещаното определение за :ДА СЕ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
:ДА СЕ
определение:Лъжец (език на змия)
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Второ определение за :K

Това значение също беше отбелязано:
:ДА СЕ
определение:вампир
Тип:икона
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :K, използван в текст

:ДА СЕ