logo

KILLA

Какво означава KILLA?

KILLA означава „Висококачествен канабис“.

Резюме на ключови точки

„Висококачествен канабис“ е най-често срещаното определение за KILLA в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
KILLA
определение:Висококачествен канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за KILLA

Когато пиша KILLA , имам предвид това:

значение на KILLA
Killa идва от името на високодобивния щам канабис „Killa-Watt“.

Пример за KILLA, използван в текст

KILLA