logo

:ТО

Какво означава :L?

:L означава „Смея се“.

Резюме на ключови точки

„Смях“ е най-често срещаното определение за :ТО в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
:ТО
определение:Смее се
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :L, използван в текст

:ТО