logo

LAA

Какво означава LAA?

LAA означава „Мате (от Scouse (Ливърпул))“.

Резюме на ключови точки

„Колег (от Scouse (Ливърпул))“ е най-често срещаното определение за LAA в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
LAA
определение:Мате (от Скус (Ливърпул))
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за LAA, използван в текст

LAA