logo

ЛИСТ

Какво означава ЛИСТ?

ЛИСТ означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-често срещаното определение за ЛИСТ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ЛИСТ
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за LEAF

Когато пиша ЛИСТ , имам предвид това:

значение на ЛИСТ
Листът е подобен на „билка“ или „ганджа“, друг термин за канабис.

Пример за ЛИСТ, използван в текст

ЛИСТ