logo

LFM

Какво означава LFM?

LFM означава „Търся повече“ или „Търся член“.

LFM се използва в игри със значението „Търся повече“ или „Търся член“, за да укаже, че играч или играчи в MMO (Massively Multiplayer Online) игри търсят хора, които да играят с тях.

LFM често се използва, когато Clanor Guildneed помага за конкретна задача, но може да се използва и когато група иска да наеме постоянни членове. Например:
  • Лий: Ще имаме нужда от помощ, ако искаме да преминем през този много!
  • Али: Ще закачаLFMзабележка за Discord.
LFM означава същото като LFP (Looking For Party).

Резюме на ключови точки

„Търся повече“ или „Търся член“ е най-често срещаното определение за LFM в групи за игри и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
LFM
определение:Търся повече или Търся член
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Пример за LFM, използван в текст

LFM