logo

LOQ

Какво означава LOQ?

LOQ означава „Смейте се тихо (вижте също LOLQ)“.

Резюме на ключови точки

„Смейте се тихо (вижте също LOLQ)“ е най-често срещаното определение за LOQ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
LOQ
определение:Смейте се тихо (вижте също LOLQ)
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за LOQ, използван в текст

LOQ