logo

LUBE

Какво означава LUBE?

LUBE означава „Смазка“.

Резюме на ключови точки

„Лубрикант“ е най-често срещаното определение за LUBE в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
LUBE
определение:Смазка
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни

Пример за LUBE, използван в текст

LUBE