logo

M/

Какво означава M/?

M/ означава 'рога, метален поздрав.'

Резюме на ключови точки

„Клаксони, метален поздрав“ е най-разпространеното определение за M/ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
M/
определение:Клаксони, метален поздрав
Тип:икона
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за M/, използван в текст

M/