logo

МЕРИ ДЖЕЙН

Какво означава МЕРИ ДЖЕЙН?

МЕРИ ДЖЕЙН означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-често срещаното определение за МЕРИ ДЖЕЙН в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
МЕРИ ДЖЕЙН
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за МЕРИ ДЖЕЙН

Когато пиша МЕРИ ДЖЕЙН , имам предвид това:

значението на МЕРИ ДЖЕЙН
Казват, че Мери Джейн идва от „m“ и „j“ от марихуана.

Пример за МЕРИ ДЖЕЙН, използван в текст

МЕРИ ДЖЕЙН