logo

MH

Какво означава MH?

MH е съкращение, използвано в онлайн игрите, за да означава „Хак на карта“.

В онлайн игрите „Map Hack“ е кръпка, която позволява на играча да види повече от картата на играта, отколкото би трябвало да се вижда.

Резюме на ключови точки

„Hak на карта“ е най-често срещаното определение за MH в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
MH
определение:Map Hack
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за MH, използван в текст

MH