logo

MID

Какво означава MID?

MID означава „Канабис от среден клас“.

Резюме на ключови точки

„Среднокачествен канабис“ е най-често срещаното определение за MID в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
MID
определение:Среднокачествен канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за MID

Когато пиша MID , имам предвид това:

значението на MID
„Средните“ са по-евтини от висококачествения канабис.

Пример за MID, използван в текст

MID