logo

Майнкрафт

Какво означава Minecrafting?

Minecrafting означава „Игра на Minecraft“.

Резюме на ключови точки

„Игра на Minecraft“ е най-често срещаното определение за Майнкрафт в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram. Ето още малко информация за Майнкрафт :
Майнкрафт
определение:Игра на Minecraft
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
1: Лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Пример за Minecrafting, използван в текст

Майнкрафт