logo

MOB

Какво означава MOB?

Терминът MOB означава „разстроена тълпа“ и „обект за мобилна игра“. Това е и прякор за мафията.

Резюме на ключови точки

Първо определение на MOB

„Разстроена тълпа“ е най-често срещаното определение за MOB в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
MOB
определение:Безпорядъчна тълпа
Тип:Word
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Второ определение на MOB

„Обект на мобилна игра“ е най-често срещаното определение за MOB в игрите.
MOB
определение:Обект за мобилна игра
Тип:Word
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни, тийнейджъри и под 13 години

Трето определение на MOB

„Мафията“ е друго разпространено определение за MOB .
MOB
определение:Мафията
Тип:Word
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за MOB, използван в текст

MOB