logo

MOTA

Какво означава MOTA?

MOTA означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-често срещаното определение за MOTA в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
MOTA
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
4: Трудно е да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за MOTA

Когато пиша MOTA , имам предвид това:

значението на MOTA
Мота е друга дума за канабис.

Пример за MOTA, използван в текст

MOTA