logo

NASL

Какво означава NASL?

NASL означава „Име, възраст, пол, местоположение“.

Резюме на ключови точки

„Име, възраст, пол, местоположение“ е най-често срещаното определение за NASL в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
NASL
определение:Име, възраст, пол, местоположение
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за NASL, използван в текст

NASL