logo

NERF

Какво означава NERF?

NERF означава „Отслабете функцията на играта“.

NERF е промяна, направена в игра, която има за цел да отслаби определен предмет, тактика, способност или герой. NERF обикновено се прилагат от разработчиците на игри за целите на балансиране. NERF е антоним на BUFF (Благоприятен ефект върху цел).

Резюме на ключови точки

„Отслабете функцията на играта“ е най-често срещаното определение за NERF в приложения за игри, като Discord, TeamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
NERF
определение:Отслабете функцията на играта
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за NERF, използван в текст

NERF