logo

NHFT

Какво означава NHFT?

NHFT означава „Не тук за това“.

Резюме на ключови точки

„Не тук за това“ е най-често срещаното определение за NHFT в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
NHFT
определение:Не е тук за това
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за NHFT

Когато пиша NHFT , имам предвид това:

значението на NHFT
„Не съм тук за това!“

Пример за NHFT, използван в текст

NHFT