logo

БЕЛЕЖКА

Какво означава NOTTIE?

NOTTIE означава „Непривлекателен човек (не Hotty)“.

Резюме на ключови точки

„Непривлекателен човек (не Hotty)“ е най-често срещаното определение за БЕЛЕЖКА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
БЕЛЕЖКА
определение:Непривлекателен човек (не е Hotty)
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за NOTTIE

Когато пиша БЕЛЕЖКА , имам предвид това:

значение на NOTTIE
'Не е хубавец'

Пример за NOTTIE, използван в текст

БЕЛЕЖКА