logo

NPC

Какво означава NPC?

NPC означава „Характер, който не е играч“ (Игров термин).

NPC са герои в игра, които не се контролират от никой играч.

NPC могат да бъдат свързани с разказа (например вашият съпруг или ментор) или просто странични наблюдатели без реална функция в играта (например селяни, търговци на магазин).

Резюме на ключови точки

„Характер, който не е играч“ е най-често срещаното определение за NPC във форумите за онлайн игри.
NPC
определение:Неиграч персонаж
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за NPC в изреченията

Ето пример за използване на NPC в онлайн разговор:
  • Джак: Вие не подобрявате своя KDR (съотношение на убийство към смърт), като убивате всичкиNPCселяни, знаеш ли?
  • Антон: Вярно. Но, забавно е!

Пример за NPC, използван в текст

Използване на NPC на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

NPC