logo

NPNT

Какво означава NPNT?

NPNT означава „Без снимка, без разговор“.

Резюме на ключови точки

„Без снимка, без разговор“ е най-често срещаното определение за NPNT в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
NPNT
определение:Без снимка, без разговор
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за NPNT

Когато пиша NPNT , имам предвид това:

значението на NPNT
Ако нямаш снимка, значи не се е случило.

Пример за NPNT, използван в текст

NPNT