logo

ИЛИ:)

Какво означава O :)?

O:) означава „Невинен, ангелски“.

Резюме на ключови точки

„Невинен, ангелски“ е най-често срещаното определение за ИЛИ:) в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ИЛИ:)
определение:Невинен, ангелски
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за O:) Използва се в текст

ИЛИ:)