logo

O RLY

Какво означава O RLY?

O RLY означава „О, наистина ли?“.

Резюме на ключови точки

'Наистина ли?' е най-разпространеното определение за O RLY в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
O RLY
определение:Наистина ли?
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за O RLY, използван в текст

O RLY