logo

O7

Какво означава O7?

Емотиконът O7 (обикновено се въвежда като „o7“) означава „Поздравявам те“.

В емотикона O7 буквата O представлява глава или лице, а числото 7 представлява ръка и ръка, отдаващи поздрав във военен стил.

Интересно е, че емотиконът използва лявата ръка, която е грешната ръка. Поздравяването обикновено се прави с дясната ръка. Целта на поздрава е да покаже, че не криете оръжие (като нож) в ръката си. Тъй като повечето хора са десни ръце (т.е. това е ръката, с която повечето хора биха ви намушкали), поздравите се правят с дясната ръка, за да се увери лицето, което получава поздрава, че сте невъоръжен.

Видео обобщаващо o7

Ето кратък видеоклип, обясняващ как да използвате o7:

Резюме на ключови точки

„Поздравявам те“ е най-често срещаното определение за O7 в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
O7
определение:Поздравявам те
Тип:Емотикон
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Изображение за O7

Когато пиша O7 , имам предвид това:

значението на O7
Емотиконът O7 представлява поздрав.

Използване на числа в текст

Този видеоклип показва различните начини, по които числата се използват в „изговаряне на текста“:

Пример за O7, използван в текст

O7