logo

O_O

Какво означава O_O?

Емотиконата O_O (Oh_Oh) означава „Объркан или онемял“.

O_O често се въвежда с малки букви (т.е. o_o) и като 0_0 (нула_нула).

Резюме на ключови точки

„Объркан или объркан“ е най-често срещаното определение за O_O в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
O_O
определение:Объркан или онемял
Тип:икона
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за O_O, използван в текст

O_O