logo

КРЪПКА

Какво означава кръпка?

PATCH означава „Актуализация до компютърна програма или приложение“.

В компютрите, кръпка е файл, който описва промените, които трябва да бъдат направени в програмен файл или файлове. КРПЕРИТЕ обикновено се използват от производителите за отстраняване на грешки в дадена програма, но също така често се използват от потребителите за хакерски приложения и програми, особено в игрите.

Резюме на ключови точки

„Актуализация до компютърна програма или приложение“ е най-често срещаното определение за КРЪПКА във форумите за онлайн игри, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
КРЪПКА
определение:Актуализация до компютърна програма или приложение
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
специалисти

Пример за кръпка, използвана в текст

КРЪПКА