logo

ЛАПА

Какво означава ЛАПА?

PAW означава „Родителите гледат“.

Резюме на ключови точки

„Родителите гледат“ е най-разпространеното определение за ЛАПА в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ЛАПА
определение:Родителите гледат
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за PAW

Когато пиша ЛАПА , имам предвид това:

значение на PAW
Това изображение показва родител, шпиониращ през ключалка.

Пример за PAW, използван в текст

ЛАПА