logo

PIF

Какво означава PIF?

PIF означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-често срещаното определение за PIF в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
PIF
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за PIF

Когато пиша PIF , имам предвид това:

значението на PIF
Pif означава всеки канабис с добро качество, като „Super Purple“, показан тук.

Пример за PIF, използван в текст

PIF