logo

ПЛМК

Какво означава PLMK?

PLMK означава „Моля, уведомете ме“.

Резюме на ключови точки

„Моля, уведомете ме“ е най-често срещаното определение за ПЛМК в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ПЛМК
определение:Моля да ме уведомите
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за PLMK, използван в текст

ПЛМК