logo

PUFF

Какво означава PUFF?

PUFF означава „Канабис“.

Резюме на ключови точки

„Канабис“ е най-разпространеното определение за PUFF в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
PUFF
определение:канабис
Тип:жаргонна дума (жаргон)
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за PUFF

Когато пиша PUFF , имам предвид това:

значение на PUFF
Puff е друга, по-нова дума за канабис.

Пример за PUFF, използван в текст

PUFF