logo

мопс

Какво означава PUG?

PUG означава „Група за вземане“.

PUG е съкращение, използвано в MMORPG (Momsively Multiplayer Online Role-Playing Games) със значението „група за събиране“. Отнася се до група играчи, сформирана на ad-hoc основа, обикновено за изпълнение на конкретна задача. PUG обикновено се разпадат след като общата цел е постигната (или по-добрите играчи се разочароват от по-малко способните!).

PUG контрастират с гилдиите и кланове

Резюме на ключови точки

„Група за вземане“ е най-често срещаното определение за мопс в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
мопс
определение:Вземете група
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
2: Доста лесно за отгатване
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за PUG в изреченията

Ето пример за PUG, използван в разговор:
  • Джо: Никога не се забърквай с амопс! Те са безполезни.
  • Лес: Гледай! Срещнах този клан чрез aмопс.

Пример за PUG, използван в текст

мопс