logo

ЛИЛАВО

Какво означава ЛИЛАВО?

ЛИЛАВО означава „силен канабис“.

Резюме на ключови точки

„Силен канабис“ е най-често срещаното определение за ЛИЛАВО в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
ЛИЛАВО
определение:Силен канабис
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни

Изображение за ЛИЛАВО

Когато пиша ЛИЛАВО , имам предвид това:

значение на ЛИЛАВО
Лилавото означава силен канабис, от добре познатия щам „Purple Haze“.

Пример за ЛИЛАВО, използвано в текст

ЛИЛАВО