logo

PVE

Какво означава PVE?

PVE означава Играч срещу среда в контекста на онлайн игрите.

PVE е съкращение, използвано в онлайн игрите със значението „Играч срещу среда“. PVE игрите изискват от играчите да се бият с компютърно генерирани чудовища или врагове, за разлика от битки с други човешки играчи (както се изисква в PVP (Player Versus Player) игри).

В някои игрови общности PVP е известен като PVM (Player Versus Monster).

Много игри са смесица от PVE и PVP.

Резюме на ключови точки

„Играч срещу среда“ е най-често срещаното определение за PVE във форумите за онлайн игри.
PVE
определение:Играч срещу среда
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за PVE в изреченията

Ето пример за PVE, използван в онлайн разговор:
  • Джак: Играеш лиPvEзащото нямаш приятели?
  • Джейсън: Не, играя PvE, защото никой не е подходящ за мен в PvP.

Пример за PVE, използван в текст

Използване на PVE на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

PVE