logo

ДДС

Какво означава PVM?

PVM означава „Играч срещу чудовище“.

PVM е съкращение, използвано в онлайн игрите със значението „Играч срещу чудовище“. В PVM игрите играчите се бият с компютърно генерирани чудовища, за разлика от битки с други човешки играчи (както се изисква в PVP (Player Versus Player) игри).

PVM е по-известен като PVE (Player Versus Environment).

Резюме на ключови точки

„Играч срещу чудовище“ е най-често срещаното определение за ДДС във форумите за онлайн игри.
ДДС
определение:Играч срещу чудовище
Тип:Съкращение (инициализъм)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за PVM в изреченията

Ето пример за PVM, използван в онлайн разговор:
  • Анди: Кое ти е любимоДДСигра?
  • Дани: Не го правяДДС. Предпочитам да ритам в PVP

Пример за PVM, използван в текст

Използване на PVM на мобилен телефон (SMS текстове, Whatsapp или Snapchat)

ДДС