logo

PVP

Какво означава PVP?

PVP означава „Играч срещу играч“.

PVP е съкращение, използвано в онлайн игрите със значението „Играч срещу играч“. Този термин се отнася до игри (или части от игри), в които един или повече човешки играчи се състезават срещу други играчи на живо.

PVP контрастира с PVE (Играч срещу среда) и PVM (Играч срещу чудовище) , където играчите се състезават срещу компютърно генерирани NPC (персонажи, които не са играчи) .

Резюме на ключови точки

„Играч срещу играч“ е най-често срещаното определение за PVP в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
PVP
определение:Играч срещу играч
Тип:Съкращение
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Повече ▼...

Примери за PVP в изреченията

Ето пример за PVP, използван в разговор:
  • Рийз: Играли ли сте някогаPVPигри?
  • Том: Не. Те не са моето нещо.

Пример за PVP, използван в текст

PVP