logo

: Q

Какво означава :Q?

:Q означава „пушене“.

Резюме на ключови точки

„Тютюнопушенето“ е най-разпространеното определение за : Q в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
: Q
определение:Пушенето
Тип:икона
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за :Q, използван в текст

: Q