logo

/R/

Какво означава /R/?

/R/ означава 'Искане'.

Резюме на ключови точки

„Искане“ е най-често срещаното определение за /R/ в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и TikTok.
/R/
определение:Искане
Тип:Кибер термин
Предполагаемост:
5: Изключително трудно да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за /R/, използван в текст

/R/