logo

RDM

Какво означава RDM?

Съкращението RDM означава „Случайно съвпадение на смъртта“.

RDM е съкращение, използвано в онлайн игрите със значението „Случаен мач на смъртта“.

Резюме на ключови точки

„Случайно съвпадение на смъртта“ е най-често срещаното определение за RDM в комуникациите, свързани с игри, в приложения като Discord, TeamSpeak и Telegram, както и в Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter и Instagram.
RDM
определение:Случаен мач на смъртта
Тип:Съкращение (термин за игри)
Предполагаемост:
3: Може да се отгатне
Типични потребители:
Възрастни и тийнейджъри

Пример за RDM, използван в текст

RDM